Beyanname Programı

Program Bilgi
 • Lisans
  Demo
 • Boyut
  7
 • Sürüm
  3.16
 • Dil
  Türkçe
 • Geliştirici
  Tabim Yazılım
İndir
Mükelleflerinizin veya firmanızın ilgili alanlara girdiğiniz bilgilerine göre KDV1, KDV2, Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Gelir Vergisi Eki, A, B ve C Formlarını doldurabilir, varolan bilgileri saklayıp her türlü yazıcıdan bu formların dökümünü alabilirsiniz.
Ayrıca girdiğiniz mükelleflerin adres bilgilerini her türlü yazıcıdan, her türlü etikete dökümlerini alabilirsiniz.Programın Genel Özellikleri: Beyannamelerdeki ilgili alanların doğru girilmesi şartıyla beyannamelerin hatasız dökümlerini alabilirsiniz.
Beyanname Programı ile tek bilgisayarda sınırsız sayıda mükellefin, sınırsız sayıda dönemine ait beyanname formalarını doldurabilir, saklayabilir ve dökümlerini alabilirsiniz.
Mükellef bilgilerini özel kodlar vererek istediğiniz alt guruplara ayırabilirsiniz.
Mükelleflerin özel notlarını girebilirsiniz.
Beyanname Bölümünde KDV 1 Formu, Muhtasar Formu ve Geçici Vergi Bildirim formlarını doldurabilir ve bu formların dökümlerini alabilirsiniz.
Formlar Bölümünde KDV 2 Formu, A, B ve C Formlarını doldurabilir ve bu formların dökümlerini abilirsiniz.
Gelir Vergisi Bölümünde Yıllık Gelir Vergisi, Hayat Standardı Esası Bildirim Formlarını doldurabilir ve bu formların dökümlerini alabilirsiniz.
Gelir Vergisi Eki Bölümünde Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki'ni doldurabilir ve bu formun dökümünü alabilirsiniz.
Kurumlar Bölümünde Kurumlar Vergisi Formunu, Yönetim Kurulu Listesini ve Kârlılık Bildirim Formlarını doldurabilir ve bu formların dökümlerini alabilirsiniz.
KDV Beyannameleri için önceki dönem devrini bulunduğunuz aktif beyanname dönemine aktarabilirsiniz.
Muhtasar Beyannameleri için önceki dönemin damga vergisini, eğitime katkı payını ve beyannameye ait dönemlerle ilgili 4 satırlık bilgileri bulunduğunuz aktif beyanname dönemine aktarabilirsiniz.
Geçici Vergi Beyannamesinde önceki dönemin 26.
ve 28.
satırını bulunduğunuz aktif beyanname dönemine aktarabilirsiniz.
Aktif beyanname tarihinden önceki geçmiş beyannamelerin toplamını mevcut aktif beyanname dönemine aktarabilirsiniz.
Beyannamelerdeki değerlerin son dört hanesini veya isteğe göre tanımlayacağız hane sayısı kadar ilgili alanlarda yuvarlama işlemi yapabilirsiniz.
Sadece, KDV beyannamesinin 27.
ve 28.
satırındaki değerlerin son 4 hanesini yuvarlayabilirsiniz.
Gelir vergisi hesaplamalarında kullanılacak vergi dilimlerini ve oranlarını belirleyebilirsiniz.
SMMM bilgilerini kopyalayarak istediğiniz igili mükellef bilgilerine aktarabilirsiniz.
Beyanname formlarında girdiğiniz bilgiler doğrultusunda ilgili alanlardaki gerekli hesaplamalar program tarafından otomatik olarak yapılır ve ilişkili alanlar otomatik olarak güncellenir.
İsteğinize bağlı olarak otomatik hesaplamayı ve hücreler arası ilişkileri iptal edebilirsiniz.
Matrah oran hesaplamasını yaptırarak girdiğiniz vergi tutarının matrah tutarını etkilemesini sağlayabilirsiniz.
Mükelleflerinizin beyannamelerini veya adres bilgilerini rapor filtrelerinde seçtiğiniz alana göre ilgili alanlarda başlangıç, bitiş değerlerini girerek ve sıralama şeklini belirterek listelerini oluşturabilirsiniz.
Oluşturduğunuz listelerde dökümlerini almak istemediğiniz kayıtları listeden çıkarabilirsiniz.
Vergi sorumlusunun bilgilerini dökümlerde görünmesini sağlayabilirsiniz.
Oluşturduğunuz listeleri kullanarak mükelleflerin beyanname dökümlerini toplu olarak her türlü yazıcıdan alabilirsiniz.
Yaygın olarak kullanılan yazıcılar için form ayarları tanımlı olarak gelmektedir.
Bu ayarları kullanabilir veya hazır gelen bu ayarları kopyalayarak kendi yazıcınızın çözünürlüğüne çevirerek kullanabilirsiniz.
Beyanname formlarının dökümünde ilgili alanların formun üzerindeki kutucuklara tam olarak hizalanamaması durumunda form ayarlarında ilgili alanın x ve y değerlerini düzenleyerek kaymaları giderebilirsiniz.
Oluşturduğunuz listeleri kullanarak mükelleflerin adres bilgilerini her türlü yazıcıdan, her türlü etikete dökümlerini alabilirsiniz.
Döküm alacağınız etiketin genişliğini, yüksekliğini, yazı tipini, bir sayfaya dökülecek etiket sayısını v.b.
diğer özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
Paradox ve DBase veritabanı dosyalarından beyanname programına bilgi aktarabilirsiniz.
Programın kullanımı Görüntülü ve Sesli Eğitim Kılavuzunu izleyerek öğrenebilirsiniz.