Program Bilgi
 • Lisans
  ?cretsiz
 • Boyut
  863
 • Sürüm
  1.8d
 • Dil
  T?rk
 • Geliştirici
  J?rg Rosenthal
İndir
Anti-Twin, bilgisayar?n?zdaki birden fazla kopyas? olan dosyalar? tespit etmenizi sa?layan ?cretsiz, k???k boyutlu ve T?rk?e destekli g?zel bir uygulama.
Bazen ayn? dosya bilgisayar?m?zda farkl? isimlerde birden fazla bulunabiliyor.
?rne?in ayn? mp3 par?a, veya ayn? program farkl? isimlerde, farkl? klas?rlerde bulunabiliyor ve zamanla bunlar hem d?zensizli?e hem de gereksiz alan kullan?m?na yol a??yor.
Bu programla bu tip dosyalar? kolayca tespit edip fazla kopyalar? silebilirsiniz.
Program?n kullan?m? olduk?a basit.
?lk ad?mda bir ***ana klas?r*** se?iyorsunuz.
(Bkz.
ekran g?r?nt?leri) E?er sadece bunu se?erseniz bu klas?r ve alt?ndaki klas?rlerdeki ayn? dosyalar aran?r.
E?er alt?ndaki ***2.
klas?r*** se?ene?ini de se?erseniz se?ti?iniz 2 klas?rdeki dosyalar kar??la?t?r?l?r.
Kar??la?t?rma metodlar? aras?nda isme g?re ve i?eri?e g?re se?enekleri var.
***??eri?e g?re*** se?ene?i ile dosyalar byte d?zeyinde ve resimler de piksel d?zeyinde kar??la?t?r?larak isimleri farkl? olsa bile ayn? olduklar? tespit edilebiliyor.
Program kurulum gerektirmiyor.
indirdi?iniz dosyaya t?klay?p ?al??t?r?yorsunuz sadece.
Aray?z? ?ok basit ve ?zellikleri yeterli d?zeyde.
T?rk?e destekli, ?cretsiz ve k???k boyutlu.
T?m bu ?zellikleriyle ***edit?r?n se?imi*** olmay? hakeden g?zel bir yaz?l?m.