Loft Taşımalı Eğitim Programı

Program Bilgi
 • Lisans
  Özellik Kısıtlamalı
 • Boyut
  17,5
 • Sürüm
  2.0
 • Dil
  Türkçe
 • Geliştirici
  Loft Yazılım
İndir
Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı Taşımalı Eğitim Birimleri için düşünülüp yazılan bu program; O ilin kendi merkezindeki taşımalı eğitim yapan okullara çevre yerleşim birimlerinden öğrenci taşıyan yüklenicilerin tüm hesap işlerini takip etmek gayesiyle yazılmıştır.Loft Taşımalı Eğitim v2.0 programı, dünyanın kabul görmüş, en iyi ve en güvenli veri tabanlarından biri olan Microsoft SQL Server veri tabanını kullanmaktadır.
Bu sayede, programınız güvenli bir zeminde çalışmanın yanı sıra, raporlara hızlıca ulaşmanızı sağlayacaktır.
Ayrıca aynı çalışma ağı içinde birden fazla kullanıcı ile online olarak gerçek zamanlı işlem yapabileceksiniz.
Microsoft SQL Server veri tabanının bir diğer önemli avantajı ise, istenildiği zaman işyeri dışındaki bir program kurulmuş herhangi bir bilgisayar ile veri tabanınıza online olarak giriş yapabileceksiniz.İhaleyi alan tüm yüklencilerin taşıma merkezi kategorilerine göre kaydedip tüm bilgilerini görebilir ve takip edebilirsiniz.Tüm güzergâhları, güzergah ve araç numaralarına göre güzergâh kaydını yapıp, işgünü ve ödeme bilgilerini rahatlıkla girebilirsiniz.Ödenekten gelen nakitinizi, ve yüklenicilere ve bağlı bulunan ilçelere çıkan nakitlerinizi nakit liste, rapor ve tablolarıyla kolaylıkla takip edebilirsiniz.Taşıma merkezlerindeki yemek veren firmanın yemek puantaj listesi ve puantaj cetvelini tutabilirsiniz.Aşağıda yazılı rapor veya listeleri tek tıklama ile anında alabilirsiniz.* Hizmet İşleri Kabul Raporu* Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi* Hizmet İşleri Kabul Tutanağı* Banka Hesap Dilekçesi* Hakediş Rapor Dilekçesi* Yer Teslim Tutanağı* Beklemedeki Araç Listesi* Yüklenici Puantaj Cetveli* Hakediş Raporu* Ödeme Emri Belgesi* Tahakkuk Teslim Listesi* Yıllık Güzergah Listesi* Yüklenici Firma Ödeme Listesi* Yüklenici Firma Ödenek Defteri* İhale Komisyon Kararı* Teklif Mektubu Hesaplama Tablosu* İş Bitirme Belgesi* Banka Listesi* Ceza Kesinti Tutar Listesi* Yüklenicilere Ödenenler Listesi* İlçelere Çıkan Tutarlar Listesi* Ödenek Giriş Tutarları Listesi* Nakit Durum Tablosu* Yemek Puantaj Listesi* Yemek Puantaj Cetveli