Program Bilgi
 • Lisans
  Freeware
 • Boyut
  38
 • Sürüm
  1.5.14
 • Dil
  İngilizce
 • Geliştirici
  Myc01
İndir
MycView otomatik olarak bir slayt gösterisi oynatmanızı sağlayan veya aynı klasörde bulunan görüntülere bakmanızı sağlayan küçük bir resim görüntüleme aracıdır.
Program kurulum gerektirmez ve Fotoğraf CD'si ile birlikte ya da USB sürücü fotoğraf klasöründeki yerleştirilebilir.
MycView yakınlaştırma, klavye ve fare kullanımını destekleyen bir AutoInf dosyasından programı başlatırken kullanılabilir yani komut satırı parametreleri olarak EXIF ​​rotasyon, tam ekran modu.Ayrıca PC'nizde minimalist bir görüntü tarayıcı MycView kullanabilirsiniz.
Otomatik olarak aynı klasörde bulunan görüntüleri yükleyebilir ve ayrıca CTRL-D komutunu kullanarak başka bir klasöre göz atabilirsiniz.ÖZELLİKLERİ:- Resim formatı JPEG, PNG, GIF, TIFF, BMP, DIB, RLE, PNM, EMF, WMF, ICO, CUR okuma.- Okuma listeleri LST resimler, SLD (XnView).- Parametre ***/ c*** ile slayt gösterisi sonunda Otomatik kapanma.- ***Enter*** tuşuna bir pencerede veya tam ekran olarak görüntüleyin.- Tuş vuruşlarını ***Ctrl-O*** ile yeni bir dosya açma.- Tuş vuruşlarını ***Ctrl-D*** ile yeni bir dizin açılması.- Parametre ***/ l*** ile tanımlanan döngüler sayısı.- Parametre ***/ s*** ile tanımlanmış resim başına saniye sayısı.- Sağ-clic veya ***M*** ile bağlam menüsünü açın.- Seçenek ***/ b*** ile arka plan rengini değiştirme.- Exif bilgileri ile otomatik çevirme.- Küçük görüntüleri göz atın.- Yakınlaştırma ve görüntü kaydırma.- Arayüz ve İngilizce, Fransızca, Almanca yardım.
KULLANIMI:Command line : mycview.exe [[/i] Source] [/s Sec] [/l Loop] [/b #Color] [/f] [/c] [/h] [/t Pos] [/n] [/g Lang] [/?] /i Source : Directory or source file (Jpg,Gif,Png,Tif,Bmp,Dib,Rle,Pnm,Emf,Wmf,Lst,Sld,Ico,Cur) /s Sec : Seconds per image (min=1, max=600, default=3) /l Loop : Number of loops (0=infinite) /b #Color : Background color in hexadecimal (HTML format: #rrggbb) /f : Fullscreen mode /c : Close to the end /h : Hide the mouse in fullscreen /t Pos : Display the text on the image (1=top, 2=bottom, 0=hidden) /n : No user interface (Deactivate all the commands, quit with Alt-F4) /g Lang : Language selection with ***en***, ***fr***, ***de*** or ***--*** for automatic mode /? : Help Commands in Windows : First / Last image : Home / End Next image : Left-Clic in the right area, Wheel Down; PageDown, Right key, Space Previous image : Left-Clic in the left area, Wheel Up ; PageUp , Left key, BackSpace Open files or folders : Drag-and-Drop on the window, press Ctrl to add to the existing list Context Menu : Right-Clic; M Left / Right rotation : L / R Switch Fullscreen : Middle-Clic; Enter, F11 Start / Stop slideshow : S, Pause Fit image / Zoom 100% : Z Zoom In : Ctrl-Wheel Down; I, + Zoom Out : Ctrl-Wheel Up ; O, - Lock the zoom level : Ctrl-L Image scrolling : Ctrl-Clic Left and move mouse; Ctrl-[Up, Down, Left, Right] Show / Hide mouse : H (only in full-screen) Show / Hide thumbnails : T (the key has priority on the mouse) Show / Hide this help : F1 Refresh Folder : F5 Image informations : F6 Select background color : Ctrl-B Copy image to clipboard : Ctrl-C Select directory : Ctrl-D Open folder in Explorer : Ctrl-E Open new file : Ctrl-O Open the Print Wizard : Ctrl-P Change the seconds/image : Ctrl-S Display the image name : Ctrl-T Delete / Recycle image : Shift-Delete / Delete Exit : Q, Escape, Alt-F4Anahtar kodlarının Tablosu (HTML biçiminde)İsimler Aralık Hex TuşlarEOS 0 00 Dizenin sonunda ' 0'LBUTTON 1 01 Sol fare düğmesiRBUTTON 2 02 Sağ fare tuşuİPTAL 3 03 Kontrol-break işlemeMBUTTON 4 04 Orta fare düğmesi (üç tuşlu fare)XBUTTON1 5 05 X1 fare düğmesiXBUTTON2 6 06 X2 fare düğmesi# 07 7 07 TanımlanmamışGERİ 8 08 AL tuşunaSEKME 9 09 TAB tuşunu# 0A 10 0A Ayrılmış# 0B 11 0B AyrılmışSİL 12 0C SIL tuşuİADE 13 0D ENTER tuşuna# 0E 14 0E Tanımlanmamış# 0F 15 0F TanımlanmamışÜSTKRKT 16 10 SHIFT tuşunaKONTROL 17 11 CTRL tuşunaMENÜ 18 12 ALT tuşunaPAUSE 19 13 PAUSE tuşunaSERMAYE 20 14 CAPS LOCK tuşununHANGUL 21 15 IME Hangul modu# 16 22 16 TanımlanmamışJUNJA 23 17 IME Junja moduSON 24 18 IME son modHanja 25 19 IME Hanja modu# 1A 26 1A TanımlanmamışESCAPE 27 1B ESC tuşunaCONVERT 28 1C IME dönüştürmeNONCONVERT 29 1D IME nonconvertKABUL 30 1E IME kabulMODECHANGE 31 1F IME modu değişikliği isteğiUZAY 32 20 ÇUBUĞUÖNCEDEN 33 21 SAYFA anahtar UPSONRAKİ 34 22 Anahtar PAGE DOWNEND 35 23 END tuşunaANA SAYFA 36 24 HOME tuşunaSOL 37 25 SOL OK tuşunaUP 38 26 OK tuşuna UPSAĞ 39 27 SAĞ OK tuşunaAŞAĞI 40 28 OK tuşuna AŞAĞISEÇ 41 29 Anahtar SEÇYAZDIR 42 2A Anahtar YAZDIREXECUTE 43 2B Anahtar EXECUTESNAPSHOT 44 2C SCREEN tuşuna YAZDIRINSERT 45 2B INS tuşuDELETE 46 2E DEL tuşunaYARDIM 47 2F Anahtar YARDIM0 48 30 0 tuşuna1 49 31 1 anahtar2 50 32 2 anahtar3 51 33 3 anahtar4 52 34 4 anahtar5 53 35 5 anahtar6 54 36 6 anahtar7 55 37 7 anahtar8 56 38 8 anahtar9 57 39 9 anahtarı# 3A 58 3A Tanımlanmamış# 3B 59 3B Tanımlanmamış# 3C 60 3C Tanımlanmamış# 3D 61 3D Tanımlanmamış# 3E 62 3E Tanımlanmamış# 3F 63 3F Tanımlanmamış# 40 64 40 TanımlanmamışA 65 41 Bir anahtarB 66 42 B tuşuC 67 43 C tuşuD 68 44 D tuşuE 69 45 E tuşunaF 70 46 F tuşuG 71 47 G tuşunaH 72 48 H tuşunaBen 73 49 Ben anahtarJ 74 4A J tuşuK 75 4B K tuşunaL 76 4C L tuşunaM 77 4D M tuşunaN 78 4E N tuşunaO 79 4F O tuşunaP 80 50 P tuşuS 81 51 Q tuşuR 82 52 R tuşuS 83 53 S tuşuT 84 54 T tuşunaU 85 55 U tuşuV 86 56 V tuşW 87 57 W tuşunaX 88 58 X tuşunaY 89 59 Y tuşunaZ 90 5A Z tuşuLwin 91 5B Sol Windows tuşu (Doğal klavye)RWIN 92 5C Sağ Windows tuşu (Doğal klavye)APPS 93 5D Uygulamalar tuşu (Doğal klavye)# 5E 94 5E AyrılmışUYKU 95 5F Bilgisayar Uyku anahtarNUMPAD0 96 60 Sayısal tuş takımı 0 tuşunaNUMPAD1 97 61 Sayısal tuş takımı 1 anahtarNUMPAD2 98 62 Sayısal tuş takımı 2 anahtarNUMPAD3 99 63 Sayısal tuş takımı 3 anahtarNUMPAD4 100 64 Sayısal tuş takımı 4 anahtarNUMPAD5 101 65 Sayısal tuş takımı 5 anahtarNUMPAD6 102 66 Sayısal tuş takımı 6 tuşNUMPAD7 103 67 Sayısal tuş takımı 7 anahtarNUMPAD8 104 68 Sayısal tuş takımı 8 anahtarNUMPAD9 105 69 Sayısal tuş takımı 9 anahtarıMULTIPLY 106 6A Anahtar çarpınADD 107 6B Anahtar ekleSEPARATÖR 108 6C Ayırıcı anahtarSUBTRACT 109 6D Anahtar çıkarmaDECIMAL 110 6E Ondalık tuşunaDIVIDE 111 6F Anahtar BölF1 112 70 F1 tuşuF2 113 71 F2 tuşunaF3 114 72 F3 tuşunaF4 115 73 F4 tuşunaF5 116 74 F5 tuşuF6 117 75 F6 tuşunaF7 118 76 F7 tuşunaF8 119 77 F8 tuşunaF9 120 78 F9 tuşunaF10 121 79 F10 tuşunaF11 122 7A F11 tuşunaF12 123 7B F12 tuşunaF13 124 7C F13 tuşuF14 125 7D F14 tuşuF15 126 7E F15 tuşuF16 127 7F F16 tuşuF17 128 80 F17 tuşuF18 129 81 F18 tuşuF19 130 82 F19 tuşuF20 131 83 F20 tuşuF21 132 84 F21 tuşuF22 133 85 F22 tuşuF23 134 86 F23 tuşuF24 135 87 F24 tuşu# 88 136 88 Atanmamış# 89 137 89 Atanmamış# 8A 138 8A Atanmamış# 8B 139 8B Atanmamış# 8C 140 8C Atanmamış# 8D 141 8D Atanmamış# 8E 142 8E Atanmamış# 8F 143 8F AtanmamışNumLock 144 90 NUM LOCK tuşuSCROLL 145 91 SCROLL LOCK tuşuna# 92 146 92 OEM özel# 93 147 93 OEM özel# 94 148 94 OEM özel# 95 149 95 OEM özel# 96 150 96 OEM özel# 97 151 97 Atanmamış# 98 152 98 Atanmamış# 99 153 99 Atanmamış# 9A 154 9A Atanmamış# 9B 155 9B Atanmamış# 9C 156 9C Atanmamış# 9D 157 9D Atanmamış# 9E 158 9E Atanmamış# 9F 159 9F AtanmamışLshift 160 A0 Sol SHIFT tuşunaRSHIFT 161 A1 Sağ SHIFT tuşunaLCONTROL 162 A2 Sol CTRL tuşunuRCONTROL 163 A3 Sağ CTRL tuşunuLMENU 164 A4 Sol MENU tuşuRMENU 165 A5 Sağ MENU tuşuBROWSER_BACK 166 A6 Tarayıcı Geri tuşunaBROWSER_FORWARD 167 A7 İleri tuşu TarayıcıBROWSER_REFRESH 168 A8 Tarayıcı Yenile tuşuBROWSER_STOP 169 A9 Tarayıcı Stop tuşunaBROWSER_SEARCH 170 AA Tarayıcı Arama tuşuBROWSER_FAVORITES 171 AB Tarayıcı Sık anahtarBROWSER_HOME 172 AC Tarayıcı Başlat ve Ev anahtarıVOLUME_MUTE 173 AD Cilt Sessiz tuşunuVOLUME_DOWN 174 AE Aşağı tuşu SesVOLUME_UP 175 AF Tuşu SesMEDIA_NEXT_TRACK 176 B0 Sonraki Parça anahtarMEDIA_PREV_TRACK 177 B1 Önceki Parça anahtarMEDIA_STOP 178 B2 Medya durdurma tuşuMEDIA_PLAY_PAUSE 179 B3 Play / Pause tuşu MedyaLAUNCH_MAIL 180 B4 Posta tuşu BaşlatLAUNCH_MEDIA_SELECT 181 B5 Medya tuşu seçinLAUNCH_APP1 182 B6 Uygulama 1 tuşu BaşlatLAUNCH_APP2 183 B7 Uygulama 2 tuşu Başlat# B8 184 B8 Ayrılmış# B9 185 B9 AyrılmışOEM_1 186 BA ABD standart klavye için, ';:' tuşunaOEM_PLUS 187 BB Için herhangi bir ülke / bölge, '+' tuşuOEM_COMMA 188 M.Ö.
Herhangi bir ülke / bölge, ',' anahtar içinOEM_MINUS 189 BD Için herhangi bir ülke / bölge, '-' tuşuOEM_PERIOD 190 BE Için herhangi bir ülke / bölge, '.' anahtarOEM_2 191 BF ABD standart klavye için, '/?' anahtarOEM_3 192 C0 ABD standart klavye için, '' ~ 'tuşuna# C1 193 C1 Ayrılmış# C2 194 C2 Ayrılmış# C3 195 C3 Ayrılmış# C4 196 C4 Ayrılmış# C5 197 C5 Ayrılmış# C6 198 C6 Ayrılmış# C7 199 C7 Ayrılmış# C8 200 C8 Ayrılmış# C9 201 C9 Ayrılmış# CA 202 CA Ayrılmış# CB 203 CB Ayrılmış# CC 204 CC Ayrılmış# CD 205 CD Ayrılmış# CE 206 CE Ayrılmış# CF 207 CF Ayrılmış# D0 208 D0 Ayrılmış# D1 209 D1 Ayrılmış# D2 210 D2 Ayrılmış# D3 211 D3 Ayrılmış# D4 212 D4 Ayrılmış# D5 213 D5 Ayrılmış# D6 214 D6 Ayrılmış# D7 215 D7 Ayrılmış# D8 216 D8 Atanmamış# D9 217 D9 Atanmamış# DA 218 DA AtanmamışOEM_4 219 DB ABD standart klavye için, '[{' tuşunaOEM_5 220 DC ABD standart klavye için ' |' tuşunaOEM_6 221 DD ABD standart klavye için ']}' tuşunaOEM_7 222 DE ABD standart klavye için, 'single-quote/double-quote' tuşunaOEM_8 223 DF Çeşitli karakterler için el# E0 224 E0 Ayrılmış# E1 225 E1 OEM özelOEM_102 226 E2 RT 102 tuşlu klavye üzerinde açılı ayraç tuşuna veya ters bölü anahtarı Ya# E3 227 E3 OEM özel# E4 228 E4 OEM özelPROCESSKEY 229 E5 IME SÜRECİ anahtar# E6 230 E6 OEM özelPAKET 231 E7 Bu tuş vuruşlarını sanki Unicode karakterler geçirmek için kullanılır# E8 232 E8 Atanmamış# E9 233 E9 OEM özel# EA 234 EA OEM özel# EB 235 EB OEM özel# AT 236 AK OEM özel# ED 237 ED OEM özel# EE 238 EE OEM özel# EF 239 EF OEM özel# F0 240 F0 OEM özel# F1 241 F1 OEM özel# F2 242 F2 OEM özel# F3 243 F3 OEM özel# F4 244 F4 OEM özel# F5 245 F5 OEM özelATTN 246 F6 Attn anahtarCRSEL 247 F7 CrSel anahtarUyumluluk paketi 248 F8 Uyumluluk paketi anahtarEREOF 249 F9 EOF anahtarı silinOYNA 250 FA Anahtar oynaZOOM 251 FB Zoom tuşuNONAME 252 FC AyrılmışPA1 253 FD PA1 anahtarOEM_CLEAR 254 FE Sil tuşuEOL 255 FF Listesi Sonu