Mz 7 Optimizer

Program Bilgi
 • Lisans
  ?cretsiz
 • Boyut
  2,1
 • Sürüm
  1.1.0
 • Dil
  T?rk
 • Geliştirici
  Michael Zacharias
İndir
Mz 7 Optimizer ?cretsiz olarak, sunulan Windows 7 i?letim sistemi i?in, sistem bak?m ve ince ayar program?d?r.
Mz 7 Optimizer ile pek ?ok sistem ayar?n? tek panelden kolayca yapabilir ve i?letim sisteminizi ki?iselle?tirebilir, sistem performans?n? art?rabilirsiniz.
Mz 7 Optimizer 6 ana b?l?mden olu?maktad?r.
Bunlar; Performans ayarlar? Widows ayarlar? ?nternet ayarlar? Ki?iselle?tirme ayalar? G?venlik ayarlar? Kullan??l? ara?lar Mz 7 Optimizer ile yapabilecekleriniz: ??lemci, bellek ve sabit s?r?c? ayarlar? Ba?lang?? ve kapan?? ayarlar? Internet explorer, Firefox ve a? ayarlamalar? G?rev ?ubu?u ki?iselle?tirme Windows 7 Aero ?zelli?i y?netimi ??erik (ba?lam) men?s? ayarlamalar? A? ve bilgisayar g?venli?i ile ilgili ayarlamalar UAC kontrol merkezi ayarlamalar? Mz 7 Optimizer ayr?ca ?u ara?lar? i?ermektedir; Bellek en iyileme arac? ??lemci h?zland?rma arac? Bilgisayar temizlik arac? Disk birle?tirme arac? Windows servisleri y?netim arac? Ba?lang?? ??eleri y?netim arac? Diz ?st? bilgisayarlar i?in g?? y?netim arac? Otomatik bilgisayar kapatma arac? Program ile sistem ayarlama hakk?nda bilgi sahibi de?ilseniz, otomatik en iyileme arac?n? da kullanabilirsiniz.
Not: Program sadece Windows 7 i?letim sistemi i?in tasarlanm??t?r.
Yapt???n?z ayarlaman?n ne i?e yarad???n? tam olarak bilmiyorsan?z olumsuz sonu?lar alabilirsiniz.
L?tfen sadece emin oldu?unuz ayarlamalar? yap?n?z.
T?rk?e Yama: Program?n orjinal dili ingilizcedir.
T?rk?e olarak kullanabilmek i?in buraya t?klayarak T?rk?e yama dosyas?n? indirebilirsiniz.