Taşınır Takip Otomasyonu

Program Bilgi
 • Lisans
  Demo
 • Boyut
  11,5
 • Sürüm
  2.0
 • Dil
  Türkçe
 • Geliştirici
  Çağkan Otomasyon
İndir
Taşınır Takip Programı 18.01.2007 Tarih ve 26407 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 5018 Sayılı ***Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanunu*** mevzuatına göre hazırlanmış olup, resmi kurum ve kuruluşların kayıtlarını tutmak zorunluluğunda oldukları taşınırların giriş, çıkış, zimmet, devir alma, devir etme, bağış, kayıttan düşme, hibe, hurdaya ayırma, ambarlar arası taşınır giriş çıkış işlemleri yapılırken tutulması gereken zorunlu defter ve cetveller ile bunlara bağlı diğer işlemlerin yürütülmesinde sizlere kolaylık sağlayacak, her türlü işlemlerinizi güvenle ve kolaylıkla yürütmenize yardımcı olacak şekilde tasarlanmış, kullanıcının kullanabileceği seviyede sade ve anlaşılır olmasına azami dikkat gösterilerek hazırlanıp hizmetinize sunulmuştur.
Programla birlikte tüm taşınır kayıtlarınızı mevzuata uygun, hatasız bir şekilde bilgisayar ortamında tutmak, yapılacak değişikliklerden en kısa sürede faydalanmak, yıl sonu sayım bilgilerinize bir tuşla kavuşmak kolaylıkları gelecektir.
Bu sayede tüketim malzemeleri, taşınırlar, demirbaş, taşıt, müze, kütüphane defter kaydı, sayım tutanakları, devir, yıl sonu hesapları ve mevzuatta belirtilen diğer tüm belgeler iş olmaktan çıkacaktır.